De 3 belangrijkste redenen van een defect gasklephuis

Een gasklephuis: om goed te kunnen functioneren zal deze in goede conditie moeten zijn. Er doen zich in de praktijk echter nogal eens problemen met gasklephuizen voor, die te vinden is tussen het luchtfilter en de motor. In dit artikel zullen we ingaan op de werking van een gasklephuis, de belangrijkste symptomen van een defect gasklephuis, de mogelijke oorzaken en de mogelijke oplossingen die wij kunnen bieden.

De werking van een gasklephuis

gasklephuis defect

Het gasklephuis is een belangrijk onderdeel van veel benzinemotoren; het bevindt zich tussen het luchtfilter en de motor. Aan de hand van de stand van het gaspedaal regelt het gasklephuis met de stand van de gasklep de hoeveelheid lucht die naar de motor doorgelaten wordt. Hoe verder het gaspedaal wordt ingetrapt, hoe meer lucht er naar de motor doorgelaten zal worden, hoe beter de cilinders gevuld worden en hoe krachtiger de verbranding in de cilinders zal zijn. Het door de motor ontwikkelde koppel en vermogen zal bij het intrappen van het gaspedaal dus toenemen, en dat is precies wat de bestuurder op dat moment van de motor verlangt.

Belangrijkste symptomen van defecte gasklephuizen

Zoals gezegd doen er zich nogal eens problemen voor met het gasklephuis. Dat er problemen zijn met een gasklephuis is veelal te merken aan een slecht lopende motor. Het stationair toerental kan onregelmatig zijn, de motor kan slecht reageren op bewegingen van het gaspedaal en de motor kan zelfs inhouden of afslaan.

Ook een brandend ‘Check Engine’ lampje (motorstoringslampje) kan een indicatie zijn voor een defect gasklephuis. Het uitlezen van foutcodes kan verder gedetailleerde informatie geven die op een defect binnenin het gasklephuis wijst. Zo zijn er verschillende foutcodes die wij vaak zien terugkomen bij bepaalde gasklephuizen. Een voorbeeld hiervan zijn de foutcodes DF079 en P0638 die vaak terugkomen bij het Renault - Pierburg / Aisam (8712) gasklephuis. Deze foutcodes duiden op problemen met de regeling van de gasklep.

Verder kan het niet meer werken van de cruise control ook duiden op een defect gasklephuis.

gebruikt gasklephuis

Mogelijke oorzaken van een defect

De hiervoor genoemde symptomen hebben natuurlijk een dieperliggende oorzaak. Eén van de belangrijkste oorzaken van een slecht functionerend gasklephuis is interne vervuiling. Door de zich in het gasklephuis opgehoopte vervuiling kan de gasklep niet meer goed bewegen waardoor er problemen met het regelen van de luchttoevoer ontstaan.

Een andere oorzaak voor een slecht functionerend gasklephuis is de aanwezigheid van één of meerdere vacuümlekken. Hierdoor wordt ‘valse lucht’ aangezogen waardoor de totale hoeveelheid aangezogen lucht niet overeenkomt met de stand van de gasklep.

Ook een verkeerd afgestelde gaskleppositiesensor kan een slecht lopende motor veroorzaken.

Revisie door ACTRONICS

Heb jij nou ook een slecht functionerend gasklephuis dat je graag wilt laten reviseren? Bekijk dan eens ons complete overzicht van de door ons te reviseren gasklephuizen. De kans is groot dat je binnen enkele klikken het gewenste type gasklephuizen bij ons vindt. Neem voor meer informatie over onze producten gerust contact met ons op! Let op: wij werken alleen samen met autobedrijven en garages!