Waarom ECU’s in de winter vaker defect raken

Het lijkt er nu toch echt op dat de winter zijn intrede heeft gemaakt in Nederland. De eerste nachtvorst heeft alweer even geleden plaatsgevonden en de kerstnummers worden al hoe vaker op de radio gedraaid. Het is echter ook de periode dat we bij voorspelde nachtvorst de wekker tien minuten eerder zetten om de autoruiten te krabben en de startkabels worden vaker dan normaal tevoorschijn gehaald.

Siemens Simtec-71 Printplaat

Startkabels

Juist die startkabels zorgen ervoor dat er nogal eens problemen ontstaan bij ECU’s. Tijdens de koude winterdagen heeft de accu van de auto het zwaar. De startweerstand van de auto neemt toe, terwijl de capaciteit van de accu afneemt. Vooral bij oudere accu’s kunnen er dus problemen ontstaan, waardoor in veel gevallen de startkabels gebruikt worden om de auto over te starten.

Sluit de startkabels op de juiste manier aan

Bij het overstarten van de auto komt het namelijk nogal eens voor dat de minpool van de startkabels op de pluspool van de accu wordt geplaatst en omgekeerd. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Door het verkeerd plaatsen van de startkabels wil het nogal eens voorkomen dat de ECU defect raakt. Controleer dus altijd of de startkabels juist zijn aangesloten!

Volg de volgende acht stappen bij het aansluiten van de startkabels om de auto over te starten:

  1. Gebruik voor de defecte auto startkabels met een dikke koperen kern. Te dunne startkabels van mindere kwaliteit geven de stroom namelijk niet goed door.
  2. Sluit de rode/plus pluskabel aan op de accu van de auto zonder pech en vervolgens op de auto met pech. Zorg dat de klemmen goed geplaatst worden op beide accu’s.
  3. Doe vervolgens hetzelfde met de zwarte kabel. Sluit deze zwarte/min minkabel aan op de auto zonder pech en vervolgens op de auto met pech. Zorg ervoor dat beide kabelklemmen elkaar niet raken, want dit kan voor kortsluiting zorgen! Sluit bij voorkeur de zwarte kabel aan op het motorblok.
  4. Start de helpende auto en laat deze ongeveer vijf à tien minuten draaien met een verhoogd toerental door de auto in z’n vrij te zetten en het gaspedaal iets in te trappen.
  5. Start vervolgens de auto met de (bijna) lege accu en laat de helpende auto vijf à tien minuten laden. Zet zowel bij de auto met pech als bij de auto zonder pech de blower en achteruitverwarming aan om te zorgen dat er geen elektronische defecten worden veroorzaakt. Door de auto over te starten wordt er namelijk een stroompiek veroorzaakt die met behulp van de blower en achteruitverwarming wordt afgevlakt.
  6. Verwijder vervolgens als eerste de zwarte kabel van de auto met volle accu en daarna de auto met (bijna) lege accu. Herhaal dit vervolgens ook met de rode kabels. Dit gaat dus in exact de tegenovergestelde volgorde als bij het aansluiten. Als de auto is overgestart kan de blower en achteruitverwarming uitgeschakeld worden.
  7. Zorg ervoor dat de auto met een bijna lege accu de nodige kilometers maakt om de accu weer voldoende op te laden. Na ongeveer een half uur tot een uur te hebben gereden en de dynamo voldoende kans heeft gehad om de accu op te laden kan de auto weer op de gewenste locatie gezet worden.

Andere mogelijke ECU defecten

Een ECU kan ook door andere oorzaken defect raken. De ECU’s zitten in sommige gevallen niet op de meest ideale locatie en hierdoor zijn ze onderhevig aan trillingen en temperatuurschommelingen. Componenten of verbindingen op de printplaat kunnen hierdoor defect raken, met als gevolg dat de communicatie tussen de andere componenten wordt verstoord. In het ergste geval werkt zelfs de gehele ECU niet meer. Bij defecten is het altijd zaak om de foutcodes uit te lezen en een goede diagnose te stellen.

Het vervangen van een ECU is per model en type auto verschillend. De prijzen van een nieuwe ECU kunnen oplopen tot ongeveer 2000 euro. De prijzen een revisie liggen tussen de 150 en 250 euro.

Herken je dit probleem en is jouw ECU hierdoor ook defect geraakt? Kijk dan eens naar de ECU’s die wij reviseren!