Dit deed corona met de verkeersdrukte 2

In januari en februari leek corona nog langzaam Nederland binnen te sluipen, maar ineens was daar in maart de oproep om massaal thuis te blijven. Sindsdien is ons reisgedrag behoorlijk veranderd. In deze driedelige serie blikken we terug op afgelopen jaar. Wat deed corona met de verkeersdrukte in 2020? En hoe heeft corona onze manier van reizen beïnvloed?

Verloren tijd door files en andere opstoppingen

In het vorige deel bleek wel dat de verkeersdrukte behoorlijk afnam als gevolg van de maatregelen rondom de coronacrisis, maar welke impact had dit op de files?

Een relatief kleine afname in verkeer kan al voor grote verschillen in de filezwaarte zorgen. Dit heeft vooral te maken met de hoeveelheid verkeer waarop het wegennetwerk in Nederland berekend is. Raakt het wegennet verzadigd, dan zal de filezwaarte exponentieel groeien. Verkeersexperts waren het onderling al eens over deze theorie, maar 2020 bewees hun gelijk. De extreme daling in maart liet al zien dat alle files ineens als sneeuw voor de zon verdwenen, maar tijdens de lineaire toename van het verkeer van mei tot juli werd pas echt mooi zichtbaar hoe filezwaarte zich verhoudt tot verkeersdrukte: zelfs bij 2,0 miljard kilometers per week was de filezwaarte nog niet de helft van januari en februari 2020.

Toch moeten de verkeersexperts een kleine kanttekening maken bij deze conclusie. Men onderkent dat ons reisgedrag is veranderd sinds de intrede van corona. Doordat thuiswerken ineens een reëel alternatief is geworden, zijn de kantooruren flexibeler. We reizen dus meer buiten de spits en dat zorgt voor een permanente afname van files. Zou corona ons dan ook iets positiefs gebracht hebben?

Bron: AD.nl