Dit deed corona met de verkeersdrukte 1

In januari en februari leek corona nog langzaam Nederland binnen te sluipen, maar ineens was daar in maart de oproep om massaal thuis te blijven. Sindsdien is ons reisgedrag behoorlijk veranderd. In deze driedelige serie blikken we terug op afgelopen jaar. Wat deed corona met de verkeersdrukte in 2020? En hoe heeft corona onze manier van reizen beïnvloed?

Afnemende drukte op de hoofdwegen

Maar liefst 2,2 miljard kilometers per week werden er begin dit jaar afgelegd op onze hoofdwegen en dat had flink wat files tot gevolg. In januari leek het er dan ook op dat 2020 een recordjaar zou worden qua filezwaarte. Halverwege maart veranderde dit echter drastisch. De drukte werd letterlijk gehalveerd: gedurende 4 weken kwam het aantal kilometers nauwelijks boven de 1 miljard kilometers. Hoewel dit nog steeds klinkt als een enorm getal, was het effect van deze afname toch erg groot. Het Nederlandse wegennetwerk kan dit verkeer namelijk makkelijk aan en daardoor verdwenen de files als sneeuw voor de zon.

Langzaam terug naar normaal niveau?

Nadat Nederland zich een beetje in had kunnen stellen op deze nieuwe situatie en de omgangsregels halverwege april weer iets werden versoepelt, liep de verkeersdrukte weer langzaam op. Van mei tot juli steeg de drukte dan ook weer gestaag richting de 2,0 miljard kilometers per week. Gek genoeg zorgde dit niet in een gelijke toename van het aantal files, maar daarover meer in deel 2 van deze serie.

De tweede golf

Van juli tot eind september bleef de trend grotendeels gelijk: zo’n 15 tot 20% minder verkeer dan 2019. Het (deels) thuiswerken was inmiddels behoorlijk ingeburgerd en ondanks de versoepelingen bleven mensen de drukte toch een beetje mijden. Begin oktober bleek echter dat de zomervakantie toch weer voor een opleving van het coronavirus had gezorgd en opnieuw werden de omgangsregels in Nederland aangescherpt. In oktober en november is dus weer een duidelijke daling te zien in de verkeersdrukte. Zo heftig als in maart was de daling echter niet: 1,7 miljard kilometers per week lijkt het dieptepunt te zijn.

Bron: AD.nl